1 người mua 10 quả trứng gà và 5 quả trứng vịt hết tất cả 9500 đồng . Tính giá tiền mỗi quả trứng biết rằng tiền mua 5 quả trứng gà nhiều hơn 2 quả

Question

1 người mua 10 quả trứng gà và 5 quả trứng vịt hết tất cả 9500 đồng . Tính giá tiền mỗi quả trứng biết rằng tiền mua 5 quả trứng gà nhiều hơn 2 quả trứng vịt là 1600 đồng .
Cần cực gấp !

in progress 0
Josie 3 ngày 2021-12-07T18:16:23+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:18:11+00:00

  Đáp án:

  Trứng gà: $600 \mbox{ (đồng)}$ 

  Trứng vịt: $700\mbox{ (đồng)}$

  Giải thích các bước giải:

  Từ đầu bài ta có $5$ quả trứng gà đắt hơn $2$ quả trứng vịt $1600đ$ nên $10$ trứng gà đắt hơn $4$ trứng vịt là: $1600\times 2=3200\mbox{ (đồng)}$

  Vậy giá tiền của $10$ trứng gà bằng giá tiền của $4$ trứng vịt cộng thêm $3200đ$. Theo đề bài giá tiền của $10$ trứng gà và $5$ trứng vịt bằng $9500đ$ nên giá tiền của $4+5=9$ trứng vịt bằng:

  $9500-3200=6300\mbox{ (đồng)}$

  Vậy giá một quả trứng vịt là: 

  $6300:9=700 \mbox{ (đồng)}$

  Giá tiền của $5$ trứng vịt là:

  $700\times5=3500\mbox{ (đồng)}$

  Giá tiền của $10$ trứng gà là:

  $9500-3500=600\mbox{ (đồng)}$

  Giá tiền của một quả trứng gà là:

  $6000:10=600 \mbox{ (đồng)}$

  Đ/S: Trứng vịt:  $700 \mbox{ (đồng)}$ 

  Trứng gà: $600\mbox{ (đồng)}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )