1,người ta trồng ngô trên một mảnh đất hình vuông có chu vi là 600m a, tính diện tích mảnh đất đó ? b,biết rằng cứ trung bình 100 mét vuông thu hoạch

Question

1,người ta trồng ngô trên một mảnh đất hình vuông có chu vi là 600m
a, tính diện tích mảnh đất đó ?
b,biết rằng cứ trung bình 100 mét vuông thu hoạch được 30 kg ngô. hỏi trên cả thửa ruộng đó , người ta trồng được bao nhiêu tạ ngô?
2, người ta lát sàn 1 căn phòng hình chữ nhật có chiều dài là 8 m, chiều rộng là 6m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 12m chiều rộng 2 dm hỏi cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín căn phòng ?

in progress 0
Eva 1 tuần 2021-08-29T15:16:34+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T15:17:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1.

  a) Cạnh của mảnh đất hình vuông là:

  600 : 4 = 150 (m)

  Diện tích mảnh đất đó là:

  150 × 150 = 22500 (m2)

  b) 22500m2 gấp 100m2 là:

  22500 : 100 = 225 (lần)

  Số kg ngô thu hoạch được là:

  30 × 225 = 6750 (kg)

     Đáp số: a) 22500m2

                  b) 6750 kg

  2. 

  Diện tích căn phòng hình chữ nhật là:

  8 × 6 = 48 (m2)

  Đổi 2dm = 0,2 m

  Diện tích mảnh gỗ hình chữ nhật là:

  12 × 0,2 = 2.4 (m2)

  Số mảnh gỗ để lát kín căn phòng là:

  48 : 2,4 = 20 ( mảnh gỗ)

     Đáp số: 20 mảnh gỗ

  0
  2021-08-29T15:18:20+00:00

  1. bài giải:

  cạnh của mảnh đất hình vuông đó là:

  600:4=150(m)

  diện tích của mảnh đất hình vuông đó là:

  150×150=22500(m vuông)

  trên thửa ruộng đó người ta trồng:

  22500:100×30=6750( kg ngô)

  đổi: 6750 kg ngô=67,5tạ ngô

  đáp số:a) 22500 m vuông

              b) 67,5 tạ ngô

  2. bài giải:

  diện tích căn phòng đó:

  8×6=48(m vuông)

  đổi:2 dm= 0,2m

  diện tích của 1 mảnh gỗ là:

  12×0,2=2,4( dm vuông)

  cần số mảnh gỗ để lát kín căn phòng là:

  48:2,4=20( mảnh gỗ)

  đáp số: 20 mảnh gỗ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )