1 người thả một miếng sắt có khối lượng 2kg vào bình nhôm có khối lượng 600g chứa 5lít nước ở nhiệt độ 35°C. Tính nhiệt độ cần thiết để đun sôi ấm nướ

Question

1 người thả một miếng sắt có khối lượng 2kg vào bình nhôm có khối lượng 600g chứa 5lít nước ở nhiệt độ 35°C. Tính nhiệt độ cần thiết để đun sôi ấm nước. Giúp e vs ạ, gấp lắm

in progress 0
Reese 6 ngày 2021-09-08T14:33:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:35:01+00:00

  Đáp án:

  Q = 1 459 120J 

  Giải thích các bước giải:

  Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi ấm nước là:

  \[\begin{array}{l}
  Q = \left( {{m_{sắt}}{c_{sắt}} + {m_{nhôm}}{c_{nhôm}} + {m_n}{c_n}} \right)\Delta t\\
   = \left( {2.460 + 0,6.880 + 5.4200} \right)\left( {100 – 35} \right)\\
   = 1459120J
  \end{array}\] 

  0
  2021-09-08T14:35:05+00:00

  Đáp án:

   $Q = 1439620J$

  Giải thích các bước giải:

   Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước là 

  $Q = (m_{sắt}c_{sắt} + m_{nhôm}c_{nhôm} + m_{nước}c_{nước})(100 – 35) = (2.460 + 0,6.380 + 5.4200).65 = 1439620J$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )