1.Nguồn điện trong nhà có điện áp định mức là A.220V B.110V C.300V D.250V 2.Trong các đáp án sau đây vật liệu cách điện A.Không kihs

Question

1.Nguồn điện trong nhà có điện áp định mức là
A.220V B.110V C.300V D.250V
2.Trong các đáp án sau đây vật liệu cách điện
A.Không kihs ,cao su,muối
B.Ferit,pecmaloi,gỗ khô
C.Nhựa ebonit,amian,giấy ,sứ
D.Chì,nhom,baz ơ,nhựa
3.Nguyên lí làm việc của bàn là điện dựa vào
A.Tác dụng nhiệt của dòng điện
B.Tác dụng tù của dòng điện
C.Tác dụng phát quang của dòng điện
D.Tác dụng sinh lí của dòng điện
4.Chức năng của chấn lưu điện cảm đèn ống huỳnh quang là
A.Mồi phóng điện
B.Sưởi ấm điện cực đè
C.Tăng -giảm điện giá
D.Phát sáng

in progress 0
Adeline 1 tháng 2021-08-11T04:17:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:19:22+00:00

  1 A

  2 B

  3 B

  4 A

  0
  2021-08-11T04:19:22+00:00

  1.Nguồn điện trong nhà có điện áp định mức là

  A.220V

  B.110V

  C.300V

  D.250V

  2.Trong các đáp án sau đây vật liệu cách điện

  A.Không khí ,cao su,muối

  B.Ferit,pecmaloi,gỗ khô

  C.Nhựa ebonit,amian,giấy ,sứ

  D.Chì,nhom,baz ơ,nhựa

  3.Nguyên lí làm việc của bàn là điện dựa vào

  A.Tác dụng nhiệt của dòng điện

  B.Tác dụng tù của dòng điện

  C.Tác dụng phát quang của dòng điện

  D.Tác dụng sinh lí của dòng điện

  4.Chức năng của chấn lưu điện cảm đèn ống huỳnh quang là

  A.Mồi phóng điện

  B.Sưởi ấm điện cực đè

  C.Tăng -giảm điện giá

  D.Phát sáng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )