1. Nguyên nhân chính sinh ra thủy triều là gì? 2. Căn cứ để phân loại dòng biển nóng và dòng biển lạnh?

Question

1. Nguyên nhân chính sinh ra thủy triều là gì?
2. Căn cứ để phân loại dòng biển nóng và dòng biển lạnh?

in progress 0
Brielle 3 tuần 2021-07-08T18:01:20+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:02:54+00:00

  `1.⇒` Nguyên nhân chính sinh ra thủy triều là do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời

  `2.⇒` Căn cứ để phân loại dòng biển nóng và dòng biển lạnh là: Căn cứ vào nhiệu độ của dòng biển(Nếu nhiệt độ của dòng nước thấp hơn nhiệt độ của khối nước xung quanh: dòng biển lạnh;Nếu nhiệt độ của dòng nước cao hơn nhiệt độ của khối nước xung quanh: dòng biển nóng.=)

  0
  2021-07-08T18:03:11+00:00

  @Thỏ

  1/ Nguyên nhân chính sinh ra thủy triều là do sức hút của Mặt Trời và Mặt Trăng.

  2/ Căn cứ để phân loại dòng biển nóng và dòng biển lạnh là nhờ vào nhiệt độ của nước trong dòng biển:

  – Nếu nhiệt độ của dòng nước cao/ thấp hơn nhiệt độ của dòng nước xung quanh: dòng biển nóng/ lạnh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )