1,nguyên nhân xuất hiện phong trào văn hóa Phục Hưng.Nội dung của văn hóa phục hưng 2,phong trào cải cách tôn giáo đã tác động trực tiếp như thế nào t

Question

1,nguyên nhân xuất hiện phong trào văn hóa Phục Hưng.Nội dung của văn hóa phục hưng
2,phong trào cải cách tôn giáo đã tác động trực tiếp như thế nào tới châu Âu bây giờ?

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-09-18T04:25:18+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T04:26:26+00:00

  1.

  Nguyên nhân: -Chế độ phong kiến kiềm hãm sự phát triển xã hội 

                          -Giai cấp tư sản không có địa vị xã hội

  2.

  Tác động:-Được khởi xướng ở Đức và nhanh chóng lan rộng sang Thụy Sĩ, Pháp, Anh,… và có tầm ảnh hưởng lớn trong nhân dân.
                  – Đạo Ki-tô bị phân hóa thành hai giáo phái: Tân giáo và Cựu giáo luôn luôn mâu thuẫn và xung đột nhau.
                  -Góp phần thúc đẩy các cuộc khởi nghĩa rộng lớn

  0
  2021-09-18T04:26:28+00:00

  1.

  * Nguyên nhân xuất hiện:

  – Giai cấp tư sản mới ra đời, có thế lực về kinh tế nhưng chưa có địa vị xã hội tương ứng.

  – Những tiến bộ của khoa học, kĩ thuật giúp con người thoát khỏi tình trạng lạc hậu, nhận thức được bản chất của thế giới.

  – Giáo lí Ki-tô mang nặng những quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến kìm hãm sự phát triển của giai cấp tư sản.

  – Giai cấp tư sản một mặt muốn khôi phục lại văn hóa cổ đại Hi Lạp, Rô-ma, mặt khác cũng muốn góp phần xây dựng một nền văn hóa mới, đề cao giá trị con người, đòi quyền tự do cá nhân, coi trọng khoa học – kĩ thuật.

  * Nội dung tư tưởng:

  – Lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô và đả phá trật tự xã hội phong kiến.

  – Đề cao giá trị chân chính của con người, con người phải được tự do phát triển.

  – Đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

  2.

  – Được khởi xướng ở Đức và nhanh chóng lan rộng sang Thụy Sĩ, Pháp, Anh,… và có tầm ảnh hưởng lớn trong nhân dân.

  – Đạo Ki-tô bị phân hóa thành hai giáo phái: Tân giáo và Cựu giáo luôn luôn mâu thuẫn và xung đột nhau.

  – Làm bùng lên một cuộc đấu tranh rộng lớn ở Đức (cuộc “chiến tranh nông dân Đức”) – cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của nông dân dưới ngọn cờ của tư sản chống chế độ phong kiến.

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )