1 nguyên tử X và 2 nguyên tử Oxi tạo ra phân tử Oxi. Trong phân tử Oxi nguyên tố X chiếm 50% về khối lượng. Xác định nguyên tố X

Question

1 nguyên tử X và 2 nguyên tử Oxi tạo ra phân tử Oxi. Trong phân tử Oxi nguyên tố X chiếm 50% về khối lượng. Xác định nguyên tố X

in progress 0
Faith 14 phút 2021-09-09T14:41:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:43:08+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} \text{X là Lưu huỳnh (S).}\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} CTHH:\ XO_2\\ \%X=50\%\\ ⇒\%O=100\%-50\%=50\%\\ ⇒M_{X}=2M_{O}\\ ⇒M_{X}=2\times 16=32\ (g/mol).\\ ⇒\text{X là Lưu huỳnh (S)}\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-09T14:43:42+00:00

  Công thức chung của 1 nguyên tử X và 2 nguyên tử Oxi tạo ra phân tử:$XO_2$

  %$M=100$%$-50$%$=50$%

  Ta có$:\frac{M_X}{M_{O_2}}$= $\frac{M_X}{32}$ =$\frac{50}{50}$ 

     $ ⇔M_X=32$

  ⇒X là nguyên tố Lưu huỳnh ($S$)

  ——————Pikachu2009+Học Để Làm Gì——————-

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )