1 nhà nước ta có những biện pháp nào để bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng 2 nhận xét sự giống nhau và khác nhau giữa quyền khiếu nại và tố

Question

1 nhà nước ta có những biện pháp nào để bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng
2 nhận xét sự giống nhau và khác nhau giữa quyền khiếu nại và tố cáo? cho ví dụ

in progress 0
Adalyn 1 tháng 2021-09-01T21:50:31+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T21:51:41+00:00

  Câu 1:

  – Những biện pháp để bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng là :

  + Ban hành và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật.

  + Tuyên truyền giáo dục mọi công dân thực hiện nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.

  Câu 2:

  Giống nhau

  – Đều là những quyền chính trị cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp 1992.

  – Là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của tập thể và của cá nhân.

  – Là phương tiện để công dân tham gia quản lí nhà nước, xã hội.

  Khác nhau:

  Quyền khiếu nại:

  – Người có quyền khiếu nại: là người trực tiếp bị hại.

  – Cơ sở của khiếu nại là quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân người khiếu nại khi bị xâm phạm.

  – Mục đích: khôi phục lại những quyền và lợi ích bị xâm hại

  Quyền tố cáo:

  – Người có quyền tố cáo là: mọi công dân.

  – Cơ sở của tố cáo là tất cả các hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

  – Mục đích: ngăn chặn, phát hiện mọi hành vi vi phạm pháp luật.

  VD:

  Khiếu nại:

  – Nếu thầy cộng điểm bài kiểm tra sai thì mình có quyền khiếu nại bằng cách đưa bài kiểm tra cho thầy và nhờ thầy xem lại còn nếu không dám đưa trực tiếp cho thầy thì có thể nhờ cô chủ nhiệm đưa dùm

  Tố cáo:

  – Tố cáo một người nào đó có hành vi: Trộm cắp, ….

                                                  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )