1) Nhiệt lượng cần cung cấp cho 5kg nước đá ở 0 độC chuyển thành nước ở cùng nhiệt độ đó là bao nhiêu? biết nhiệt nóng chảy riêng của nước là 3,5. 10

Question

1) Nhiệt lượng cần cung cấp cho 5kg nước đá ở 0 độC chuyển thành nước ở cùng nhiệt độ đó là bao nhiêu? biết nhiệt nóng chảy riêng của nước là 3,5. 10^5 J/kg.
2) Vào một ngày nào đó nhiệt độ là 30 độC, trong 1m^ 3 không khí của khí quyển có chứa 20,6g hơi
nước. Độ ẩm cực đại A = 30,3 g/m^3. Độ ẩm tương đối của không khí sẽ là bao nhiêu ? .

in progress 0
Raelynn 5 tháng 2021-07-13T08:17:07+00:00 1 Answers 117 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:18:44+00:00

  Đáp án:

  1) $Q=17,{{5.10}^{5}}J$

  2) $f=68$%

  Giải thích các bước giải:

  1) nhiệt lượng cần để chuyển đá từ 0 độ C sang nước ở 0 độ C. 

  Nhiệt nóng chảy: 

   $Q=\lambda .m=3,{{5.10}^{5}}.5=17,{{5.10}^{5}}J$

  2) 

  ở 30 độC, trong 1m^ 3 không khí của khí quyển có chứa 20,6g hơi nước:

  $a=20,6(g/{{m}^{3}})$

  độ ẩm tương đối:

  $f=\dfrac{a}{A}.100=\dfrac{20,6}{30,3}.100=68$%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )