1,Nhóm đất có giá trị lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là( lưu ý đất có giá trị lớn nhất chứ không phải đất có diện tích lớn nhất ) : A. Đất phèn B.

Question

1,Nhóm đất có giá trị lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là( lưu ý đất có giá trị lớn nhất chứ không phải đất có diện tích lớn nhất ) :
A. Đất phèn
B. Đất mặn
C. Đất phù sa ngọt
D. Đất cát ven biển
2.Cho bảng số liệu: Diện tích, sản lượng lúa và sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2014.
Diện tích lúa Sản lượng thủy sản Sản lượng lúa

Đb.SôngCL 4249 25245 3619
Cả nước 7816 44974 6332
Năm 2014 sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm bao nhiêu % so với cả nước?
A. 50%
B. 54,4%
C. 56,1%
D. 57,2%
Câu 3: Vào màu khô, khó khăn lớn nhất đối với nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long là:
A. Xâm nhập mặn
B. Cháy rừng
C. Triều cường
D. Thiếu nước ngọt.

in progress 0
Kennedy 20 phút 2021-09-14T18:05:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T18:06:44+00:00

  1,Nhóm đất có giá trị lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là( lưu ý đất có giá trị lớn nhất chứ không phải đất có diện tích lớn nhất ) :

  A. Đất phèn

  B. Đất mặn

  C. Đất phù sa ngọt

  D. Đất cát ven biển

  2.Cho bảng số liệu: Diện tích, sản lượng lúa và sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2014. Diện tích lúa Sản lượng thủy sản

  Sản lượng lúa Đb.SôngCL 4249 25245 3619

  Cả nước 7816 44974 6332

  Năm 2014 sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm bao nhiêu % so với cả nước?

  A. 50%

  B. 54,4%

  C. 56,1%

  D. 57,2%

  Câu 3: Vào màu khô, khó khăn lớn nhất đối với nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long là:

  A. Xâm nhập mặn

  B. Cháy rừng

  C. Triều cường

  D. Thiếu nước ngọt.

  0
  2021-09-14T18:07:00+00:00

  1,a

  2,c

  sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm bao nhiêu % so với cả nước là : 25245:44974.100≈56,1%

  3,a

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )