1)Những biểu hiện nào của tinh thần yêu nước được tác giả đề cập đến trong văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”? A. Tiềm tàng, kín đáo B. Biểu

Question

1)Những biểu hiện nào của tinh thần yêu nước được tác giả đề cập đến trong văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”?
A. Tiềm tàng, kín đáo
B. Biểu lộ rõ ràng, đầy đủ
C. Khi thì tiềm tàng, kín đáo; lúc lại biểu lộ rõ ràng, đầy đủ.
D. Luôn luôn mạnh mẽ, sôi sục.
2) Văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” đề cập đến lòng yêu nước của nhân dân ta trong lĩnh vực nào?
A. Trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược
B. Trong sự nghiệp xây dựng đất nước.
C. Trong việc giữ gìn sự giàu đẹp của tiếng Việt
D. Cả A và B

in progress 0
Vivian 18 phút 2021-09-12T22:42:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:43:12+00:00

  @Kuro

  1.C. Khi thì tiềm tàng, kín đáo; lúc lại biểu lộ rõ ràng, đầy đủ.

  2.D. Cả A và B

  0
  2021-09-12T22:43:42+00:00

  1-C   2-D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )