1/Những đại diện nào dưới đây đều thuộc ngành chân khớp? * 1 điểm A. Tôm, nhện, châu chấu, ve B. Chuồn chuồn, ốc, bọ cạp, bạch tuột C. Trùng biến hình

Question

1/Những đại diện nào dưới đây đều thuộc ngành chân khớp? *
1 điểm
A. Tôm, nhện, châu chấu, ve
B. Chuồn chuồn, ốc, bọ cạp, bạch tuột
C. Trùng biến hình, hải quỳ, mọt ẩm, bướm
D. Giun móc câu, sán lá máu, trai, mực
2/Những đại diện nào dưới đây đều thuộc lớp giáp xác? *
1 điểm
A. Con ve bò, mọt hại gỗ, cua, bọ cạp
B. Tôm ở nhờ, cái ghẻ, ong, ruồi
C. Sun, chân kiếm, mọt hại gỗ, cua, ve sầu
D. Tôm sông, cua, rận nước,mọt ẩm

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-10-16T18:36:04+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T18:37:35+00:00

  1/Những đại diện nào dưới đây đều thuộc ngành chân khớp? *

  1 điểm

  A. Tôm, nhện, châu chấu, ve

  B. Chuồn chuồn, ốc, bọ cạp, bạch tuột

  C. Trùng biến hình, hải quỳ, mọt ẩm, bướm

  D. Giun móc câu, sán lá máu, trai, mực

  2/Những đại diện nào dưới đây đều thuộc lớp giáp xác? *

  1 điểm

  A. Con ve bò, mọt hại gỗ, cua, bọ cạp

  B. Tôm ở nhờ, cái ghẻ, ong, ruồi

  C. Sun, chân kiếm, mọt hại gỗ, cua, ve sầu

  D. Tôm sông, cua, rận nước,mọt ẩm

   

  0
  2021-10-16T18:38:00+00:00

  Đáp án:1_A. Tôm, nhện, châu chấu, ve

   2_D. Tôm sông, cua, rận nước,mọt ẩm

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )