1,Những nhân tố làm nên tính điển hình của CMTS Pháp 2, Vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng tư sản Pháp

Question

1,Những nhân tố làm nên tính điển hình của CMTS Pháp
2, Vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng tư sản Pháp

in progress 0
Anna 3 tháng 2021-10-01T00:08:27+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:09:38+00:00

  Câu 1. Những nhân tố làm nên tính điển hình của CMTS Pháp:

  +Dân tộc (chống giặc ngoại xâm).

  +Dân chủ (cải cách Giacobanh).

  Câu 2. Vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng tư sản Pháp: thúc đẩy cách mạng đi lên và mang tính quyết liệt nhất nhằm đòi lại quyền lợi cơ bản là ruộng đất.

  0
  2021-10-01T00:09:51+00:00

  1,Đến cuối thế kỉ XVIII, nước Pháp vẫn duy trì chế độ quân chủ chuyên chế (đứng đầu là vua Louis XVI). Xã hội chia thành ba đẳng cấpTăng lữQuý tộc và Đẳng cấp thứ ba. Hai đẳng cấp đầu tuy chỉ chiếm số ít trong dân cư, nhưng được hưởng mọi đặc quyền, đặc lợi, không phải nộp thuế, có nhiều bổng lộc và giữ những chức vụ cao trong chính quyềnquân đội và Giáo hội. Do vậy, họ muốn duy trì quyền lực của phong kiến và không muốn thay đổi chế độ chính trịĐẳng cấp thứ ba gồm nhiều giai cấp và tầng lớp: tư sảnnông dân, bình dân thành thị. Họ phải chịu mọi thứ thuế và nghĩa vụ, song không có quyền lợi chính trị và bị lệ thuộc vào những đẳng cấp có đặc quyền. Như vậy, đến cuối thế kỉ XVIII, do mâu thuẫn về quyền lợi kinh tế và địa vị chính trị giữa Đẳng cấp thứ ba với đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc, nước Pháp lâm vào cuộc khủng hoảng xã hội sâu sắc, báo hiệu một cuộc cách mạng đang đến gần.

  Học giỏi!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )