1.Nói nhiệt dung riêng của nước là 4.200 J/kg.K điều đó có nghĩa là gì?. 2.Một ống nghiệm đựng đầy nước, đốt nóng ở miệng ống, ở giữa hay đáy ống thì

Question

1.Nói nhiệt dung riêng của nước là 4.200 J/kg.K điều đó có nghĩa là gì?.
2.Một ống nghiệm đựng đầy nước, đốt nóng ở miệng ống, ở giữa hay đáy ống thì tất cả nước trong ống đều nóng lên? Tại sao?

in progress 0
Eva 2 ngày 2021-09-09T16:29:49+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T16:31:06+00:00

  Đáp án:

    1)  Nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg. K cho ta biết muốn làm cho 1 kg nước nóng thêm 1°C ta cần cung cấp một nhiệt lượng là 4200 J

    2)  Đun ở đáy ống nghiệm 

  Giải thích các bước giải:

   1)  Nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg. K cho ta biết muốn làm cho 1 kg nước nóng thêm 1°C ta cần cung cấp một nhiệt lượng là 4200 J

   2)  Ta nên đun đay ống nghiệm thì nước sẽ nóng đều hơn . Do khi đun nóng dưới ống nghiệm thì sẽ tạo ra các dòng đối lưu chuyển động trên mặt nước khi đó các phân tử chuyển động nhanh lên làm chi nước nóng nhanh hơn là đun miệng ống hay giữa ống . 

                # Chúc Bạn Học Tốt #

  0
  2021-09-09T16:31:08+00:00

  1,có nghĩa là muốn làm cho 1 Kg nước nongd lên thêm 1 độ C thì cần truyền cho nước 1 nhiệt luognw  4200 J

  2,muốn nuước nóng đều thì ta cần đun ở đáy ống nghiệm>Vì đôt ở đáy thì tạo ra các dòng đối lưu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )