1.Nước cộng hòa cà phê được chỉ nước nào? a.Columbia b.Anh c.Brasil d.Pháp 2.Sản lượng điện bình quân đầu người cao nhất thuộc về? a.TQ b.

Question

1.Nước cộng hòa cà phê được chỉ nước nào?
a.Columbia b.Anh c.Brasil d.Pháp
2.Sản lượng điện bình quân đầu người cao nhất thuộc về?
a.TQ b.HK c.Anh d.Pháp
3.Hoạt động công nghiệp không thuộc giai đoạn tạo ra tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng là
a.CBTP B.CBG c,SXMM d.Khai thác dầu mỏ
4.Hình thức tổ chức lãnh thổ CN phân bố ở các nước có nền kinh tế quá độ từ NN lên CN là
a.Vùng CN
b.Điểm CN
c.TTCN
d.Khu CN

in progress 0
Genesis 3 tháng 2021-09-09T11:03:27+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:05:08+00:00

  1.Nước cộng hòa cà phê được chỉ nước nào?

  a.Columbia

  b.Anh

  c.Brasil

  d.Pháp

  2.Sản lượng điện bình quân đầu người cao nhất thuộc về?

  a.TQ

  b.HK

  c.Anh

  d.Pháp

  3.Hoạt động công nghiệp không thuộc giai đoạn tạo ra tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng là

  a.CBTP

  B.CBG

  c,SXMM

  d.Khai thác dầu mỏ

  4.Hình thức tổ chức lãnh thổ CN phân bố ở các nước có nền kinh tế quá độ từ NN lên CN là

  a.Vùng CN

  b.Điểm CN

  c.TTCN

  d.Khu C

  0
  2021-09-09T11:05:25+00:00

  1C

  2B

  3D

  4A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )