1.Ở cây có hoa, gồm những loại cơ quan nào? Nêu chức năng chính của từng cơ quan đó. 2.Hãy nêu đặc điểm chung của thực vật hạt kín. Vì sao nói thực vậ

Question

1.Ở cây có hoa, gồm những loại cơ quan nào? Nêu chức năng chính của từng cơ quan đó.
2.Hãy nêu đặc điểm chung của thực vật hạt kín. Vì sao nói thực vật hạt kín là thực vật tiến hóa hơn cả.
Làm giúp mình với mình cảm ơn nhiều nhiều.

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-09-20T00:55:42+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T00:57:17+00:00

  1.Ở cây có hoa, gồm những loại cơ quan nào? Nêu chức năng chính của từng cơ quan đó.

  Cây có hoa gồm:

  + Rễ: Hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây

  + Thân: Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây

  + Lá: Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây

  Trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước

  + Hoa: Thực hiện thụ phấn, thụ tinh và tạo quả, kết hạt

  + Quả: Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt

  + Hạt: Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống

  2.Hãy nêu đặc điểm chung của thực vật hạt kín. Vì sao nói thực vật hạt kín là thực vật tiến hóa hơn cả.

  Cây hạt kín có hạt nằm bên trong quả.

  Thực vật hạt kín là thực vật tiến hóa hơn cả vì chúng có các ưu thế như hạt được bảo vệ bởi quả khỏi các yếu tố môi trường bên ngoài.

  0
  2021-09-20T00:57:25+00:00

  Bài 1 tờ đầu tiên

        2 tờ tiếp theo nhé

   

  1-o-cay-co-hoa-gom-nhung-loai-co-quan-nao-neu-chuc-nang-chinh-cua-tung-co-quan-do-2-hay-neu-dac

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )