1 ô tô A chạy với vận tốc 50km/h. Một ô tô B chạy ngược chiều với vận tốc 60km/h. Tính vận tốc của ô tô B đối với ô tô A trong các trường hợp : . Trư

Question

1 ô tô A chạy với vận tốc 50km/h. Một ô tô B chạy ngược chiều với vận tốc 60km/h. Tính vận tốc của ô tô B đối với ô tô A trong các trường hợp :
. Trước khi 2 ô tô gặp nhau
. Sau khi 2 ô tô gặp nhau

in progress 0
Audrey 4 ngày 2021-12-06T17:21:46+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-06T17:23:14+00:00

    Đáp án: 110 km/h

    Giải thích các bước giải: Vận tốc của ô tô B đối với ô tô A trước và sau khi gặp nhau:

    50 + 60 = 110 km/h

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )