1 ô tô chuyển động trên nửa quãng đường đầu với vận tốc V=60km/h. Phần còn lại , nó chuyễn động với vận tốc V2=15km/h trong nửa thời gianđầu và 45 km/

Question

1 ô tô chuyển động trên nửa quãng đường đầu với vận tốc V=60km/h. Phần còn lại , nó chuyễn động với vận tốc V2=15km/h trong nửa thời gianđầu và 45 km/h ytong thời gian sau. Tính Vtb của ô tô trên cả quãng đường

in progress 0
Kennedy 1 năm 2021-09-04T08:58:44+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T09:00:21+00:00

  Đáp án:

  \({{v}_{tb}}=40km/h\)

  Giải thích các bước giải:
  \({{v}_{1}}=60km/h;{{v}_{2}}=15km/h;{{v}_{3}}=45km/h\)

  Ta có: trong nửa quãng đường còn lại,nó chuyễn động với vận tốc V2=15km/h trong nửa thời gian đầu và 45 km/h trong thời gian sau :
  \({{t}_{2}}={{t}_{3}}\Rightarrow {{S}_{23}}=\dfrac{{{t}_{23}}}{2}.({{v}_{2}}+{{v}_{3}})=\dfrac{S}{2}\Rightarrow {{t}_{23}}=\dfrac{S}{15+45}=\dfrac{S}{60}\)

  Vận tốc trung bình:
  \(\begin{align}
    & {{v}_{tb}}=\frac{S}{t}=\dfrac{S}{\frac{{{S}_{1}}}{{{v}_{1}}}+{{t}_{23}}}=\dfrac{S}{\frac{S}{2.60}+\dfrac{S}{60}}=40km/h \\ 
   &  \\ 
  \end{align}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )