1 ô tô chuyển đọng trong giây đầu tiên ô tô đi được 20m . trong giây cuối ô tô đi được 1m , tìm vận tốc ban đầu và gia tốc a của ô tô

Question

1 ô tô chuyển đọng trong giây đầu tiên ô tô đi được 20m . trong giây cuối ô tô đi được 1m , tìm vận tốc ban đầu và gia tốc a của ô tô

in progress 0
Hadley 2 tuần 2021-11-29T14:39:41+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-29T14:40:59+00:00

  Đáp án:

  quãng đường là s, thời gian đi t, gia tốc a

  s=$v_{0}$t+$\frac{1}{2}$a$t^{2}$

  quãng đường đi với t-1s đầu

  => s1=$v_{0}$(t-1)+$\frac{1}{2}$a$(t-1)^{2}$

  => quãng đường đi được trong 1 s cuối : s-s1=0,5a

  => 0,5a= 1 => a = 2m/$s^{2}$

  quãng đường đi đc trong 1 s đầu : s3 = $v_{0}$t+$\frac{1}{2}$a$t^{2}$= $v_{0}$ + $\frac{1}{2}$.2=20m

  => $v_{0}$ = 19m/s

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )