1 ô tô đi quãng đường AB với vận tốc 40km/h.Lúc về,xe đi quãng đường BA với vận tốc 50km/h.Thời gian cả đi lẫn về ( ko kể nghỉ ) là 4h 30p.Hỏi: a)Thời

Question

1 ô tô đi quãng đường AB với vận tốc 40km/h.Lúc về,xe đi quãng đường BA với vận tốc 50km/h.Thời gian cả đi lẫn về ( ko kể nghỉ ) là 4h 30p.Hỏi:
a)Thời gian ô tô đi 1km lúc đi ? Lúc về?
b)Thời gian ô tô đi và về
c)Độ dài quãng đường AB

in progress 0
Reese 1 năm 2021-09-09T10:19:57+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T10:21:02+00:00

  Đáp án:

  Đổi 4 giờ 30 phút = 4,5 giờ

  a) Thời gian ô tô đi 1 km là 

  140giờ= 1,5 (phút)

  Thời gian ô tô đi về 1 km là 

  150 giờ = 1,2 (phút)

  b ) Thời gian ô tô cả đi và về 1km là

  1,5+1,2=2,7 phút = 9200 (giờ)

  c) Quãng đường AB là 

  4,5 :9200=100 (km)

  Đáp số:a) Thời gian ô tô đi:1,5 phút

                   Thời gian ô tô đi về:1,2 phút

               b)Thời gian ô tô cả đi và về :9200

               c) Quãng đường AB:100km

  ~Hok tốt nhé~

  Cho mik CTLHN nhes:))

  0
  2021-09-09T10:21:05+00:00

  Thời gian ô tô đi 1km lúc đi là:

         1:40=$\frac{1}{40}$ (giờ)

   Thời gian ô tô đi 1km lúc về là:

         1:50=$\frac{1}{50}$(giờ)

   Tổng thời gian ô tô đi và về 1km là:

          $\frac{1}{40}$ +$\frac{1}{50}$=$\frac{5}{200}$ +$\frac{4}{200}$=$\frac{9}{200}$=$\frac{9}{2}$ (giờ)

  Thời gian ô tô đi và về là:

        4h30 phút=$\frac{9}{2}$

  Độ dài quãng đường AB là:

          $\frac{9}{2}$ :$\frac{9}{200}$ =$\frac{9}{2}$.$\frac{200}{9}$=100(km)

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )