1 ô tô đi từ A đến B với vận tốc 30km/h, sau đó đi từ B trở về A với vận tốc 50km/h , biết thời gian cả đi lẫn về là 8 giờ . tìm quãng đường AB

Question

1 ô tô đi từ A đến B với vận tốc 30km/h, sau đó đi từ B trở về A với vận tốc 50km/h , biết thời gian cả đi lẫn về là 8 giờ . tìm quãng đường AB

in progress 0
Amara 6 ngày 2021-09-03T20:06:48+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T20:08:17+00:00

  Đáp án:

  150 km

  Giải thích các bước giải:

   Gọi quãng đường ABx(km)(x>0)

  thời gian đi từ A->B là: x/30 h

  thời gian về từ B->A là: x/50 h

  thời gian cả đi lẫn về là 8h, nên ta có pt:

  x/30+x/50=8

  <=>(1/30+1/50)x=8

  <=>4/75x=8

  <=>x=8:4/75

  <=>x=150 (thỏa mãn điều kiện)

  vậy quãng đường AB150 km

  CHO MÌNH 5* VÀ CTLHN NHÉ BẠN<3<3<3…..

  0
  2021-09-03T20:08:43+00:00

  `text(Gọi quảng đường AB là)` `x(km) (x>0)`

  `text(Thời gian xe đi từ A→B là:)` `x/30`

  `text(Thời gian xe đi từ B→A là:)` `x/50`

  `text(Thời gian cả đi cả về là 8h nên ta có:)`

    `x/30+x/50=8`

  `<=>(5x)/150+(3x)/150=1200/150`

  `=>5x+3x=1200`

  `<=>8x=1200`

  `<=>x=150`

  `text(Vậy quãng đường AB dài 150 km)`

  $@FBoy24$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )