1 ô to trong 3h đầu, mỗi đi được 49km, trong 5h sau, mỗi giờ đi được 45km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu km?

Question

1 ô to trong 3h đầu, mỗi đi được 49km, trong 5h sau, mỗi giờ đi được 45km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu km?

in progress 0
aikhanh 1 năm 2021-08-16T17:10:26+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T17:11:32+00:00

  Đáp án:

  46,5 km

  Giải thích các bước giải:

  3 giờ đầu ô tô đi được số km là:

  49×3=147(km)

  5 giờ sau ô tô đi được số km là:

  45×5=225(km)

  Trung bình mỗi giờ ô tô đi được số km là:

  (147+225):8=46,5(km)

   

  0
  2021-08-16T17:11:57+00:00

  Đáp án: 46,5 km

   

  Giải thích các bước giải:

  3 giờ đầu ô tô đi được số km là:

  49×3=147(km)

  5 giờ sau ô tô đó đi được số km là:

  45×5=225(km)

  trung bình mỗi giờ ô tô đi được số km là:

  (147+225):8=46,5(km)

  đ/số: 46,5 km

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )