1 ô tô với lực kéo 600N đã đi được quãng đường 7.5km trong thời gian 20phút. a) Tính công thực hiện của ô tô.b) Tính công suất của động cơ ô tô

Question

1 ô tô với lực kéo 600N đã đi được quãng đường 7.5km trong thời gian 20phút. a) Tính công thực hiện của ô tô.b) Tính công suất của động cơ ô tô

in progress 0
Cora 3 tháng 2021-09-09T04:44:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:45:42+00:00

  Đáp án:

  a. A = 4 500 000J

  b. P = 3750W 

  Giải thích các bước giải:

  a. Công ô tô thực hiện được là:

  \[A = F.s = 600.7500 = 4500000J\]

  b. Công suất của động cơ ô tô:

  \[P = \frac{A}{t} = \frac{{4500000}}{{20.60}} = 3750W\]

  0
  2021-09-09T04:46:28+00:00

  Đáp án:

   $A = 4500000J$ 

  $P_{cs} = 3750W$

  Giải thích các bước giải:

   $F = 600N$ 

  $s = 7,5km = 7500m$ 

  $t = 20′ = 1200s$ 

  ——————-

  $A = ?$ 

  $P_{cs} = ?$ 

  Công thực hiện của động cơ ô tô là: 

  $A = F.s = 600.7500 = 4500 000J$ 

  Công suất của động cơ ô tô: 

  $P_{cs} = \frac{A}{t} = \frac{4500000}{1200} = 3750W$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )