1 oto đi vận tốc 42 km/h có 1 đoàn toàn dài 100m đi ngược chiều với oto trong 3s.tính vận tốc đoàn tàu

Question

1 oto đi vận tốc 42 km/h có 1 đoàn toàn dài 100m đi ngược chiều với oto trong 3s.tính vận tốc đoàn tàu

in progress 0
Elliana 49 phút 2021-10-05T02:14:12+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T02:15:39+00:00

  Goi van toc cua tau hoa la a (km/h)

  Khi do, theo de bai ta co

  0,1:|42-a| = 3/3600

  hay

  |42-a| = 120

  Vay 42-a = 120 (vo ly) hoac a-42 = 120

  Hay a = 162 (km/h).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )