1- phân biệt các loại hoa : hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính, hoa đơn độc và hoa mọc thành cụm 2- Thụ phấn là gì ? Phân biệt hoa tự thụ phấn và hoa gi

Question

1- phân biệt các loại hoa : hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính, hoa đơn độc và hoa mọc thành cụm
2- Thụ phấn là gì ? Phân biệt hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn
3- Đặc điểm hoa thụ phấn nhờ sâu bọ ?
4- đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió ?
5- ứng dụng kiến thức về thụ phấn ?
6- Trình bầy quá trình nẩy mầm của hạt phấn , thụ tinh, kết hạt và tạo quả

in progress 0
Alaia 1 tháng 2021-11-03T11:40:18+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T11:41:57+00:00

  Xin hay nhất nha ạ

  Câu 1: 

  -Hoa đơn tính có nhị gọi là hoa đực.

  -Hoa đơn tính có nhụy gọi là hoa cái.

  -Hoa có bộ phận sinh sản gồm chỉ có nhị hoặc nhụy là hoa đơn tính.

  -Hoa có bộ phận sinh sản gồm cả nhị và nhụy gọi là hoa lưỡng tính.

  -Hoa mọc đơn độc: mỗi cuống chỉ có một hoa.

  -Hoa mọc thành chùm: trên mỗi cuống chính mọc nhiều hoa.

  Câu 2:

  -Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy

  *Hoa tự thụ phấn

  – Là hoa có hạt rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó

  – Loại hoa : Lưỡng tính

  – Thời gian chín của nhị so với nhụy : Đồng thời

  VDhoa lạc, hoa đỗ đen. hoa đỗ xanh…

  *Hoa giao phấn

  – Là hoa có hạt phấn được chuyển đến đầu nhụy của hoa khác

  – Loại hoa : Đơn tính, lưỡng tính

  – Hoa lưỡng tính thời gian chín của nhị so cới nhụy : Không đồng thời khi trước khi sau

  VD: hoa bí ngô, hoa mướp,  hoa vừng…

  Câu 3: 

  * Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ : 
  – Thường có màu sắc sặc sỡ 
  – Có hương thơm, mật ngọt 
  – Hạt phấn to và có gai 
  – Đầu nhuỵ có chất dính 

  Câu 4: 

  * Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió : 
  – Hoa thường nằm ở ngọn cây 
  – Bao hoa thường tiêu giảm 
  – Chỉ nhị dài 
  – Hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ 
  – Đầu nhuỵ thường có lông dính

  Câu 5:

  -Con người có thể chủ động giúp hoa giao phấn, làm tăng sản lượng quả và hạt

  -Tạo giống lai có phẩm chất và năng suất cao

  Câu 6:

  a) Nảy mầm

  – Thụ phấn xog thì hạt phấn ở đầu nhụy

  – Hạt phấn hút chất nhầy ở đầu nhụy rồi trương lên

  – Hạt phấn nảy mầm thành 1 ống phấn chui qua vòi và bầu nhụy rồi tiếp xúc vs noãn.

  -Đầu ống phấn mag t.bào SD đực chui vào noãn

  b) Thụ tinh

  Khi ống phấn mag tế bào SD đực chui vào noãn thì tại noãn , t.bào SD đực kết hợp vs t.bào SD cái có trog noãn tạo thành 1 tế bào ms gọi là hợp tử

  c) Kết hạt

  Noãn sau khi thụ tinh , t.bào hợp tử phân chia rất nhanh , phát triển thành phôi :

  +) Vỏ noãn thành vỏ hạt

  +) Phần còn lại của noãn phát triển thành bộ phận chứa chất dự trữ cho hạt

  +) Mỗi noãn đã thụ tinh tạo thành 1 hạt

  d) Tạo quả

  Bầu nhụy biến đối và phát triển thành quả chứa hạt. Những bộ phận khác của hoa héo dần r` rụng đi

  0
  2021-11-03T11:42:09+00:00

  Đáp án : 

  2. Thụ phấn là một bước rất quan trọng trong quá trình sinh sản ở thực vật có hạt; là quá trình chuyển những hạt phấn (còn gọi là bào tử đực) tới lá noãn, cấu trúc chứa noãn (còn gọi là bào tử cái).

  – Hoa tự thụ phấn:

  +Là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó.

  +Thường xảy ra hoa lưỡng tính có nhị và nhụy chín cùng 1 lúc.

  – Hoa giao phấn:

  +Là hiện tượng hạt phấn của hoa này rơi trên đầu nhụy của hoa kia của cùng 1 loài.

  +Thường xảy ra hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính có nhị – nhụy không chín cùng 1 lúc.

  3. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ là: hoa thường có màu sặc sỡ, có hương thơm, mật ngọt, hạtphấn to và có gai, đầu nhụy có chất dính. … – Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng giúp hạt phấn thoát ra được một cách dễ dàng.

  4. Đặc điểm: Hoa thường tập trung ở ngọn cây, baohoa thường tiêu giảm, chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng, hạt phấnrất nhiều, nhỏ và nhẹ, đầu hoặc vòi nhụy dài, có nhiều lông.

  5. Ứng dụng kiến thức về thụ phấn là con người có thể chủ động giúp cho hoa giao phấn làm tăng sản lượng quả và hạt, tạo những giống lai mới có phẩm chất tốt và năng suất cao.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )