1.Phân biệt hiến pháp và pháp luật 2.nêu ví dụ và ý nghĩa của việc đăng kí quyền sở hữu tài sản

Question

1.Phân biệt hiến pháp và pháp luật
2.nêu ví dụ và ý nghĩa của việc đăng kí quyền sở hữu tài sản

in progress 0
Kennedy 1 năm 2021-08-20T03:53:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:55:00+00:00

  1-Hiến pháp là văn bản thể hiện và bảo vệ chủ quyền của nhân dân, thông qua việc giới hạn quyền lực của nhà nước và khẳng định các quyền con người, quyền công dân.

   -Các pháp luật thông thường là tập hợp những quy tắc cư xử bắt buộc do nhà nước lập ra để quản lý xã hội, vì thế mang tính chất là công cụ pháp lý của nhà nước, chủ yếu phản ánh ý chí của nhà nước .

  0
  2021-08-20T03:55:35+00:00

  Hiến pháp là đạo luật được xây dựng để giới hạn hành vi thuộc quyền lực nhà nước nhằm bảo đảm tự do, quyền lợi của người dân. Trong khi đó, dựa vào luật pháp, quyền lực nhà nước giới hạn tự do, quyền lợi của người dân. … Tóm lại, điểm giống nhau giữaluật pháp và hiến pháp là nhằm để giới hạn cái gì đấy (mục đích).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )