1. Phân biệt sự tạo noãn và sự tạo tinh? 2. Thế nào là sự phụ tinh ? ( giúp mik nha mn :(( )

Question

1. Phân biệt sự tạo noãn và sự tạo tinh?
2. Thế nào là sự phụ tinh ?
( giúp mik nha mn :(( )

in progress 0
Eliza 2 giờ 2021-09-07T10:21:22+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-07T10:23:16+00:00

    1.Sự tạo noãn:là quá trình hình thành noãn(trứng) ở động vật đa bào sinh sản hữu tính, kết quả là phát sinh ra giao tử cái có khả năng trực tiếp tham gia thụ tinh để tạo nên hợp tử. VD:sự tạo trứng, quá trình phát sinh trứng v.v. 

    Sự tạo tinh:là quá trình hình thành tinh trùng ở động vật. Đó là quá trình phát sinh ra giao tử đực có khả năng trực tiếp tham gia thụ tinh để tạo nên hợp tử.VD: sự sinh tinh, quá trình phát sinh tinh trùng v.v.                                                                                                                                                                2.Sự thụ tinh: là quá trình kết hợp giữa giao tử đực với giao tử cái. … Kết quả của thụtinh là sự dụng hợp giữa giao tử đực với giao tử cái, từ đó tạo ra hợp tử, phát triển thành phôi rồi có thể phát sinh ra cơ thể mới (thếhệ con).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )