1) Phần lớn thức ăn của ngành chăn nuôi được cung cấp bởi A. các đồng cỏ tự nhiên B. sản phẩm của ngành trồng trọt C. sản phẩm ngành thủy sản D. sản

Question

1) Phần lớn thức ăn của ngành chăn nuôi được cung cấp bởi
A. các đồng cỏ tự nhiên
B. sản phẩm của ngành trồng trọt
C. sản phẩm ngành thủy sản
D. sản phẩm của cây công nghiệp
2) Hai ngành công ngiệp chính sử dụng các sản phẩm của cây công ngiệp là
A. hóa chất và thực phẩm
B. sản xuất hàng tieu dùng và dược phẩm
C. dệt may và thực phẩm
D. sản xuất hàng tiêu dùng và thực phẩm
3) Phần lớn sản lượng lương thực ở các quốc gia đang phát triển thường đc sử dụng để
A. chế biến cho xuất khẩu thu ngoại tệ
B. làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến
C. đảm bảo lương thực cho người dân
D. chế biến thức ăn cho ngành chăn nuôi
4) loại đất thíc hợp nhất cho trồng lúa gạo là:
A. phù sa, chân ruộng khô ráo
B. cát sa, chân ruộng khô ráo
C. đất đen, chân ruộng ngập nước
D. phù sa, chân ruộng ngập nước

in progress 0
Eva 2 tháng 2021-09-28T15:00:58+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:02:06+00:00

  1)B

  2)B

  3)A

  4)D

  0
  2021-09-28T15:02:10+00:00

  1)B

  2)C

  3)A

  4)D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )