1 phân số có tử bé hơn mẫu số là 8.nếu tăng tử số lên 3 thì đc phân số mới bằng 5/8,tìm phân số ban đầu

Question

1 phân số có tử bé hơn mẫu số là 8.nếu tăng tử số lên 3 thì đc phân số mới bằng 5/8,tìm phân số ban đầu

in progress 0
Arianna 3 tháng 2021-09-01T06:07:00+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T06:08:17+00:00

  Đáp án:

   Hình

   

  0
  2021-09-01T06:08:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   gọi tử số là x(x$\neq$ -8)

  =>mẫu số là x+8

  nếu tăng tử số lên 3 thì đc phân số mới bằng 5/6 nên ta có pt

  `(x+3)/(x+5)=5/6`

  `=>6(x+3)=5(x+5)`

  `<=>6x+18=5x+25`

  `<=>x=7(TM)`

  =>mẫu số là `x+8=15`

  vậy số đó là `7/15`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )