1.phân tích cách đánh giặc độc đáo của lý thường kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống ?

Question

1.phân tích cách đánh giặc độc đáo của lý thường kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống ?

in progress 0
Arya 3 tháng 2021-09-08T07:21:40+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:22:44+00:00

  Các cách đánh giặc độc đáo của Lý Thường Kiệt:

  – Chủ động tiến công trước để tự vệ

  – Chọn vị trí thuận lợi để xây dựng phòng tuyến

  – Biết khích lệ tinh thần chiến đấu của quân ta: cho người đọc bài thơ Thần (Nam quốc sơn hà)

  – Cách tấn công bất ngờ: đang đêm cho quân tấn công

  – Kết thúc chiến tranh nhân đạo: đề nghị giảng hòa.

  0
  2021-09-08T07:23:23+00:00

  Tiến công trước để tự vệ

  Xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt

  Ngâm bài thơ Nam quốc sơn hà để khích lợi tinh thần các chiến sĩ

  Bất ngờ tập kích khi địch chán nản

  Kết thúc chiên tranh bằng cách giản hoà 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )