1.Phân tích đa thức sau thành nhân tử ( phương pháp đặt nhân tử chung ) a) 3a – 6b – 9c b) -4a -8b – 12c c) -5x – 10xy – 15y d) -7a – 14ab – 21b

Question

1.Phân tích đa thức sau thành nhân tử ( phương pháp đặt nhân tử chung )
a) 3a – 6b – 9c
b) -4a -8b – 12c
c) -5x – 10xy – 15y
d) -7a – 14ab – 21b

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-07-16T17:42:34+00:00 2 Answers 95 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:43:59+00:00

  Đáp án:

  1.Phân tích đa thức sau thành nhân tử

  ( phương pháp đặt nhân tử chung )

  a) 3a – 6b – 9c=3.a+3(-2.b)+3(-3.c)

                         =3(a-2b-3c)

  b) -4a -8b – 12c=-4.a-4.2b-4.3b

                            =-4(a+2b+3b)

  c) -5x – 10xy – 15y=-5.x-5.2xy-5.3y

                                =-5(x+2xy+3y)

  d) -7a – 14ab – 21b=-7.a-7.2ab-7.3b

                                 =-7(a+ab+b)

  mong bn cho mik ctlhn nha

  chúc bạn học tốt <3

  0
  2021-07-16T17:43:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a,3a-6b-9c=3(a-2b-3c)

  b,-4a-8b-12c=-4(a+2b+3c)

  c,-5x-10xy-15y=-5(x+2xy+3y)

  d,-7a-14ab-21b=-7(a+2ab+3b)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )