1. Phân tích mối quan hệ dinh dưỡng trong quần xã sinh vật 2. chỉ ra hệ lụy của vấn đề tăng dân số giúp mình nhanh với nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Question

1. Phân tích mối quan hệ dinh dưỡng trong quần xã sinh vật
2. chỉ ra hệ lụy của vấn đề tăng dân số
giúp mình nhanh với nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa

in progress 0
Everleigh 1 năm 2021-07-20T18:15:56+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T18:17:13+00:00

  1. Mối quan hệ dinh dưỡng trong quần xã được thể hiện qua chuỗi và lưới thức ăn.

  – Chuỗi thức ăn : là một dãy bao gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Trong chuỗi thức ăn, mỗi loài sinh vật là một mắt xích, vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước vừa là sinh vật bị mắt xích phía sau tiêu thụ.

  – Lưới thức ăn : bao gồm các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung. Trong tự nhiên, môi loài sinh vật không chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn mà tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn.

  2. Hệ lụy của vấn đề tăng dân số:

  – Ô nhiễm môi trường.

  – Tăng mạnh nhu cầu về các vấn đề xã hội như nhu cầu việc làm, y tế, trường học, nhà ở, …

  – Chất lượng cuộc sống giảm.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )