1. Phân tích vai trò của giống và kỹ thuật sản xuất trong việc nâng cao năng suất vật nuôi, cây trồng. 2. Ở thế hệ ban đầu (I0) của một giống cây trồn

Question

1. Phân tích vai trò của giống và kỹ thuật sản xuất trong việc nâng cao năng suất vật nuôi, cây trồng.
2. Ở thế hệ ban đầu (I0) của một giống cây trồng có tỉ lệ kiểu gen chiếm 100% Aa sau bốn thế hệ tự thụ phấn liên tiếp thì ở thế hệ I4 tỉ lệ các kiểu gen sẽ thế nào?
3. Công nghệ tế bào là gì? Gồm những công đoạn thiết yếu nào? Công nghệ tế bào được ứng dụng trong các lĩnh vực nào.

in progress 0
Hadley 2 tuần 2021-07-09T22:43:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:44:53+00:00

  $1/$

  – Vai trò của giống(kiểu gen): Qui định giới hạn năng suất.

   – Kỹ thuật sản xuất ( môi trường): Qui định năng suất cụ thể của giống, trong giới hạn của mức phản ứng do kiểu gen qui định.

  – Năng suất: Là kết quả của sự tương tác giữa giống và kĩ thuật. Giống tốt và biện pháp kỹ thuật phù hợp sẽ cho năng suất cao.

  $2/$

  Tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ I4 là: 0,0625Aa: 0,46875AA: 0,46875aa.

  – Công nghệ tế bào là nghành kỷ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

  $3/$

  – Công nghệ tế bào thực vật gồm có 2 công đoạn thiết yếu:

  + Tách tế bào hoặc mô ra khỏi cơ thể rồi nuôi cấy tạo mô sẹo.

  + Dùng hoocmôn để kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

  – Ứng dụng : + Nhân giống vô tính trong ống nghiệm ( vi nhân giống) ở cây trồng, nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng.

                     + Nhân bản vô tính ở động vật.

  0
  2021-07-09T22:45:19+00:00

  Câu 1:Sự tương tác giữa giống vật nuôi, cây trồng với kĩ thuật canh tác tạo nên mức năng suất của giống đó

  +Kiểu gen(tức giống) quy định khả năng về năng suất của một giống vật nuôi hay cây trồng.

  +Kĩ thuật sản xuất quy định năng suất cụ thể của một giống.

  Có giống tốt mà nuôi trồng không đúng kĩ thuật sẽ không phát huy hết tiềm năng của giống.

  Ngược lại, khi đã đáp ứng yêu cầu kĩ thuật sản xuất mà muốn vượt giới hạn của giống cũ thì phải đổi giống, cải tiến giống cũ hoặc tạo giống mới.

  Câu 2: 

  gọi tần số các kg của quần thể ban đầu là xAA:yAa:zaa

  Công thức tính tần số các kiểu gen sau n thế hệ tự thụ 

  Aa= y*$\frac{1}{2^n}$

  AA= x + $\frac{y-(1/2^n)}{2}$

  aa= y + $\frac{y-(1/2^n)}{2}$

  Các cây thế hệ IO tự thụ 4 lần tạo thế hệ I4

  Thay các dữ kiện bài cho ta được:

  Aa= 100*$\frac{1}{2^4}$= 6,25%

  AA= 0+ $\frac{100-100*(1/2^4)}{2}$= 46,875%

  aa= 0 + $\frac{100-100*(1/2^4)}{2}$= 46.875%

  Câu 3:

  * Khái niệm công nghệ tế bào: là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

  *Những công đoạn thiết yếu của công nghệ tế bào:

  + Tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo mô sẹo

  + Dùng hormone tăng trưởng để kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh 

  * Ứng dụng công nghệ tế bào:

  +Nhân nhanh các giống vật nuôi, cây trồng, từ đó tạo ra số lượng lớn và giảm chi phí sản xuất 

  + Phục hồi các giống động thực vật quý hiếm cho nhiều mục đích khác nhau.

  +Tạo các cơ quan hoặc mô cơ thể để cung cấp cho y học.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )