1 phân tử ADN có chiều dài 5100A° trong đó số Nu loại A chiếm 30% tổng số Nu của gen. Khi phân tử ADN tự nhân đôi 3 lần liên tiếp thì môi trường nội b

Question

1 phân tử ADN có chiều dài 5100A° trong đó số Nu loại A chiếm 30% tổng số Nu của gen. Khi phân tử ADN tự nhân đôi 3 lần liên tiếp thì môi trường nội bào đãcung cấp bao nhiêu Nu mỗi loại

in progress 0
Melanie 1 tháng 2021-08-31T14:18:56+00:00 1 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:20:19+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Số nu của gen là: $N = L :3,4 . 2 = (5100 : 3,4) . 2 = 3000$ nu

  Số nu loại $A = T = 20$%$= 3000 . 20$%  $= 600$ nu

  $G = X = (3000 : 2) – 600 = 900$ nu

  Số nu môi trường cung cấp cho gen mỗi loại là:

  $A=T = 600 . ($$2^{3}$ $-1) = 4200 $nu

  $G=X= 900 .  ($$2^{3}$ $-1)= 6300$ nu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )