1 phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. người ta muốn quét vôi trần nhà và 4 bức tường phía trong nhà biế

Question

1 phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. người ta muốn quét vôi trần nhà và 4 bức tường phía trong nhà biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2. tính diện tích cần quét vôi

in progress 0
Kennedy 4 tháng 2021-08-23T07:34:15+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:35:29+00:00

      Diện tích xung quanh của phòng học là :

        `( 6 + 4,5 ) xx 3 xx 4 = 84 ( m² )`

      Diện tích trần của phòng học là :

       `6 xx 4,5 = 27 ( m² )`

      Diện tích cần quét vôi là :

       `84 + 27 – 8,5 = 102,5 ( m² )`

                            Đáp số : `102,5 m²`

  0
  2021-08-23T07:36:12+00:00

  Đáp án:

  102,5m²

  Giải thích các bước giải

                            Diện tích trần nhà là:

                               6 x 4,5 = 27 (m²)

                            Diện tích xung quanh phòng học là:

                                     (6 + 4,5) x 2 x 4 = 84  (m²)

                              Diện tích cần quét vôi là:

                                     27 + 84 -8,5 = 102,5  (m²)

                                                            Đáp số: 102,5m²

  @ NHÓM Otaku Anime:))

  @ CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT + CẢM ƠN + 5 SAO!!!

  @ CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )