1.Phong trào công nhân cuối thế kỉ xviii đầu thế kỉ xx. Ưu điểm và hạn chế của công nhân thờ kì này?

Question

1.Phong trào công nhân cuối thế kỉ xviii đầu thế kỉ xx.
Ưu điểm và hạn chế của công nhân thờ kì này?

in progress 0
Elliana 6 ngày 2021-09-09T00:00:57+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T00:02:39+00:00

  – Ưu điểm:

       + Thể hiện được ý thức đấu tranh chống áp bức bóc lột của giai cấp công nhân.

       + Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân: từ đấu tranh kinh tế dần chuyển sang đấu tranh chính trị

       + Sự trưởng thành của giai cấp công nhân tạo điều kiên quan trọng cho sự ra đời của lí luận khoa học sau này.

  – Nhược điểm

       + Tất cả các cuộc đấu tranh cuối cùng đều thất bại vì thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối rõ ràng.

       + Còn nặng về đấu tranh kinh tế, đòi quyền lợi trước mắt.

  CHÚC HỌC TỐT!

  NẾU THẤY HAY XIN 5 SAO+ CTLHN

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )