1. Phong trào giải phóng dân tộc khởi đầu ở khu vực 2. Năm 1960, có 17 nước ở Châu Phi tuyên bố độc lập được gọi là.. 3. Chế độ phân biệt chủng tộc (A

Question

1. Phong trào giải phóng dân tộc khởi đầu ở khu vực
2. Năm 1960, có 17 nước ở Châu Phi tuyên bố độc lập được gọi là.. 3. Chế độ phân biệt chủng tộc (Apacthai) bị xoá bỏ hoàn toàn năm..
4. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo nám..
5. Năm 1960 , Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ
6. Trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội từ 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô tiếp tục thực hiện những kế hoạch dài hạn với phương
Hướng chính là:…..
7. Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc để ra đường lối đổi mới với chủ trương 8. nước Cộng Hoà nhân dân Trung Hoa ra đời có ý nghĩa lịch sử đối với
9. Tổ chức Asean thành lập với sự tham gia của 10. Việt Nam ra nhập tổ chức Asean năm 1995 là thánh viên thư 11. Vi sao các nước trong khu vực Đông Năm A lại thành lập tô ehức Ascun? Mue tieu hoạt động của tổ chức Asean là gi?

in progress 0
Ximena 3 tuần 2021-09-08T13:59:49+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:01:16+00:00

  1 ĐNA 

  2 Năm Châu Phi 

  3 1993 

  4 1957 

  5 Năm 1961 chứ kp năm 1960 nha cậu, sai r…. Phương Đông đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh Trái đất 

  6- Tiếp tục ưu tiên pt CN nặng, nền tảng của nền kinh tế Quốc Dân 

  -Thực hiện thâm canh trong sx nn 

  -Đẩy mạnh tiến bộ KHKT 

  -Tăng cường sức mạnh quốc phòng đất nước 

  7 Xd CNXH mang màu sắc TQ, lấy pt kt lm trung tâm, TH cải cách mở cửa 

  8 Đất nước TQ và đối với thế giới 

  9 5 nc 

  10 7 

  11, 

  1-phong-trao-giai-phong-dan-toc-khoi-dau-o-khu-vuc-2-nam-1960-co-17-nuoc-o-chau-phi-tuyen-bo-doc

  0
  2021-09-08T14:01:27+00:00

  1.ĐNA

  2. Năm châu Phi

  3. 1993

  4. 1957

  5. Phương Đông

  6. Phát triển công nghiệp nặng

  7. Phát triển kinh tế làm trọng tâm

  8. Trung Quốc và thế giới

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )