1.Phong trào văn hóa Phục Hưng là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên của giai cấp tư sản chống chế độ phong kiến trên lĩnh vực: A.văn hóa B.văn hó

Question

1.Phong trào văn hóa Phục Hưng là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên của giai cấp tư sản chống chế độ phong kiến trên lĩnh vực:
A.văn hóa B.văn hóa- tư tưởng C.tư tưởng-khoa học D.khoa học

2.Văn hóa nghệ thuật phong phú, độc đáo, sáng tạo và linh hoạt của nhân dân ta bắt đầu hình thành rõ nét vào thời kì:
A.Thời Tiền Lê B.Thời Hậu Lê C.Thời Lý D.Thời Trần

in progress 0
Julia 3 tuần 2021-11-22T12:07:41+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:09:09+00:00

  1.

  2.

  0
  2021-11-22T12:09:13+00:00

  1.c

  2.c

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )