1) Punished by the car,the boy is crying (A) punished by the car,the boy was cryed(B) 2) i won have you smoking at your page(A) i won have youi to sm

Question

1)
Punished by the car,the boy is crying (A)
punished by the car,the boy was cryed(B)
2)
i won have you smoking at your page(A)
i won have youi to smoke at your page(B)
Ở câu 1 và câu 2 thì mn nghĩ cách nào dùng nhiều nhất nhỉ

in progress 0
Rylee 3 tuần 2021-08-22T01:46:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:47:48+00:00

  1)

  Punished by the car,the boy is crying (A)

  punished by the car,the boy was cryed(B)

  2)

  i won have you smoking at your page(A)

  i won have youi to smoke at your page(B)

  0
  2021-08-22T01:48:06+00:00

  $1. A$, nếu viết vế $2$ câu $B$ theo thể chủ động thì sẽ là: O cried him $→$ không có nghĩa (O ở đây là 1 tân ngữ bị ẩn đi)

  $2. A$

  $* S + won’t + have/has + SB +Ving$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )