1)Q uan niệm cho rằng: bắt nạt được bạn, làm cho bạn phải sợ minh là danh giá, là oai. Theo em, dùng hay sai, vi sao? Em cần phải như thế nào trong nh

Question

1)Q uan niệm cho rằng: bắt nạt được bạn, làm cho bạn phải sợ minh là danh giá, là oai. Theo em, dùng hay sai, vi sao? Em cần phải như thế nào trong những trường hợp trên?

in progress 0
Valerie 1 năm 2021-08-28T19:40:49+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-28T19:41:58+00:00

    Đáp án:

    Theo em , đó là sai. Vì làm như vậy không chẳng những chả có ích lợi gì , ngược lại , nó còn hạ đạo đức và phẩm chất của mình , làm cho người khác coi thường , xem mình không ra gì.

    Em cần phải khuyên bạn ngưng việc đó lại , kèm theo đó em sẽ nói những lời lẽ và sử dụng bằng chứng và dẫn chứng thích hợp để thuyết phục bạn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )