1 quả bóng có khối lượng 500g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng lực 200N nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0.02 thì quả bóng sẽ bay

Question

1 quả bóng có khối lượng 500g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng lực 200N nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0.02 thì quả bóng sẽ bay ik với vận tốc băng bao nhiêu

in progress 0
Natalia 4 tuần 2021-08-18T16:47:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:48:07+00:00

  Xem hình.

  0
  2021-08-18T16:48:49+00:00

  Đáp án:

   v = 8 m/s

  Giải thích các bước giải:

  a =F/m = 400/0,5 = 400 m/s2

  V =Vo + at =0 + 400.0,02 = 8 m/s

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )