1 quả cầu bằng sắt dc treo vào đầu 1 lực kế khi treo vật ngoài không khí lực kế chỉ 2,1N khi nhúng chìm vật trong nước lực kế chỉ 1,9 N a)tính Fa

Question

1 quả cầu bằng sắt dc treo vào đầu 1 lực kế khi treo vật ngoài không khí lực kế chỉ 2,1N khi nhúng chìm vật trong nước lực kế chỉ 1,9 N a)tính Fa b) tính Vcủa vật c) tính trọng lượng riêng của chất làm vật

in progress 0
Kinsley 4 tuần 2021-11-19T11:34:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T11:36:12+00:00

  Đáp án:0,5N

   

  Giải thích các bước giải:Vì lực đẩy Ác-si-mét tác dụng vào vật bằng sô chỉ của lực kế ngoài không khí trừ đi số chỉ của lực kế trong chất lỏng ➜ Lực đẩy Ác-si-mét có độ lớn là:

  FA = Pkk – Pn = 1,7 – 1,2 = 0,5(N).

   

  0
  2021-11-19T11:36:39+00:00

  Đáp án:

   a. Fa = 0,2N      b. V = 0,00002m³

   c. d = 105000N/m³

  Giải thích các bước giải:

   a. Lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật là: 

  ${F_A} = P – P’ = 2,1 – 1,9 = 0,2N$

   b. Thể tích của vật là:
  ${F_A} = {d_n}.V \Leftrightarrow V = \frac{{{F_A}}}{{{d_n}}} = \frac{{0,2}}{{10000}} = 0,00002{m^3} = 20c{m^3}$

  c. TRọng lượng riêng của chất làm việc là:
  $d = \frac{P}{V} = \frac{{2,1}}{{0,00002}} = 105000N/{m^3}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )