1 quả cầu có khối lượng 2kg đang bay vs vận tốc 4m/s đến đập vào quả cầu thứ 2 đang đứng yên trên cùng 1 đường thẳng. Sau va chạm cả hai chuyển động c

Question

1 quả cầu có khối lượng 2kg đang bay vs vận tốc 4m/s đến đập vào quả cầu thứ 2 đang đứng yên trên cùng 1 đường thẳng. Sau va chạm cả hai chuyển động cùng chiều quả I có vận tốc 1m/s, quả II có vận tốc 1,5m/s. khối lượng quả II =?????

in progress 0
Quinn 7 ngày 2021-12-02T19:16:33+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T19:17:53+00:00

  Đáp án: 4 kg.

  Giải thích các bước giải: Chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai quả cầu.

  Động lượng của hệ hai quả cầu ngay trước va chạm là:

  \({p_t} = {m_1}{v_1} + {m_2}{v_2} = 2.4 + {m_2}.0 = 8\,\,\left( {kg.m/s} \right)\)

  Động lượng của hệ hai quả cầu ngay sau va chạm là:

  \({p_s} = {m_1}{v_1}’ + {m_2}{v_2}’ = 2.1 + {m_2}.1,5 = 2 + 1,5{m_2}\,\,\left( {kg.m/s} \right)\)

  Áp dụng định luật bảo toàn động lượng, ta có:

  \({p_t} = {p_s} \Rightarrow 8 = 2 + 1,5{m_2} \Rightarrow {m_2} = 4\,\,\left( {kg} \right)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )