1 quần xã sinh vật có các loài sau cỏ sâu ăn lá chim ăn sâu chim đại bàng chuột rắn vi sinh vật. hãy nêu mối quan hệ giữa rắn và chuột trong quần xã s

Question

1 quần xã sinh vật có các loài sau cỏ sâu ăn lá chim ăn sâu chim đại bàng chuột rắn vi sinh vật. hãy nêu mối quan hệ giữa rắn và chuột trong quần xã sinh vật, mối quan hệ này gây nên hiện tượng gì

in progress 0
Adalyn 4 tuần 2021-07-11T01:05:33+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-11T01:06:57+00:00

    Mối quan hệ giữa rắn và chuột là: sinh vật này ăn sinh vật khác

    cụ thể hơn là rắn bắt chuột làm thức ăn.

    Mối quan hệ này gây ra hiện tượng khống chế sinh học giữa chuột và rắn 

        +Khi số lượng chuột tăng, rắn có nhiều thức ăn nên sinh sản nhiều làm tăng số lượng rắn.

        +Khi số lượng rắn tăng sẽ khiến lượng chuột bị bắt nhiều hơn, làm giảm số lượng chuột.

        +Khi số lượng chuột giảm,rắn ít thức ăn nên lại giảm số lượng.

        +Khi rắn giảm số lượng, chuột lại ít bị bắt nên lại tăng số lượng, bắt đầu vòng tuần hoàn mới

    vote hay nhất giúp mình nhé 

    0
    2021-07-11T01:07:10+00:00

    Giải thích các bước giải:

     Mối quan hệ giữa chuột và rắn trong quần xã là : sinh vật này ăn sinh vật khác 

    Cụ thể : rắn ăn chuột

    Mối quan hệ nãy gây hiện tượng

    +Nếu số lượng chuột tăng thì rắn có nguồn thức ăn rồi dào nên  sẽ tăng số lượng cá thể

    +Nếu rắn tăng cao ,cạnh tranh nhau về nguồn thức ăn thì chuột giảm

    + Chuột giảm thì rắn giảm do thức ăn cạn kiệt

    + Số lượng rắn giảm chuột lại tăng do số lượng kẻ ăn thịt đã giảm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )