1.Quyền khiếu nại và tố cáo là một trong những quyền: A, Quan trọng nhất của công dân B, Cơ bản của công dân C, được pháp luật quy định D, quan trọng

Question

1.Quyền khiếu nại và tố cáo là một trong những quyền:
A, Quan trọng nhất của công dân
B, Cơ bản của công dân
C, được pháp luật quy định
D, quan trọng của mọi tổ chức, cá nhân
2.Điền từ đúng vào chỗ trống: Pháp luật nước ta nghiêm cấm những hành vi…..tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.

in progress 0
Vivian 1 tháng 2021-09-01T21:56:00+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T21:57:31+00:00

  câu 1 : a,quan trọng nhất của công dân

  câu 2 : mình điền từ “xâm phạm”

  CHÚC HỌC TỐT NHA!

  0
  2021-09-01T21:57:54+00:00

  1.Quyền khiếu nại và tố cáo là một trong những quyền:

  A, Quan trọng nhất của công dân

  B, Cơ bản của công dân

  C, được pháp luật quy định

  D, quan trọng của mọi tổ chức, cá nhân

  2.Điền từ đúng vào chỗ trống: Pháp luật nước ta nghiêm cấm những hành vi xâm phạm tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.

  *Câu 2 mình không chắc lắm nha!

  Học tốt^~^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )