1. Sắp xếp các đơn vị đo đơn vị thông tin theo thứ tự tăng dần a. Bit b. Byte c. Kilobyte d. Terabyte e. Gigabyte f. Megabyte 2. Trên một máy tính mới

Question

1. Sắp xếp các đơn vị đo đơn vị thông tin theo thứ tự tăng dần
a. Bit
b. Byte
c. Kilobyte
d. Terabyte
e. Gigabyte
f. Megabyte
2. Trên một máy tính mới và chưa thực hiện các tùy chỉnh, hành động sử dụng chuột nào bạn dùng để kích hoạt một biểu tượng đã chọn? (chọn 1)
a. Nhấp chuột
b. Nhấn Ctrl và nhập chuột
c. Nhấp đúp
d. Nhấp chuột phải
3. Bằng cách nào để có thể cập nhật hệ điều hành trong trường hợp máy không được thiết lập cập nhật tự động?
a. Nhấp chuột phải trên Start menu và chọn Windows Update
b. Nhấp chuột phải trên Desktop và chọn Windows Update
c. Truy cập vào website www.windowsupdate.com
d. Nhập chuột vào Start menu, All programs và chọn Windows Update
4. Phát biểu nào là đúng khi hệ điều hành đang chạy ở chế độ Safe Mode? (Chọn 1).
a. Chuột và các thiết bị lưu trữ không hoạt động
b. Các dịch vụ mạng được kích hoạt nhưng hạn chế một số dịch vụ
c. Các dịch vụ mạng không được kích hoạt
d. Các dòng nhắc lệnh được kích hoạt thay vì hệ điều hành
e. Hệ điều hành chỉ tải các tập tin hệ thống cơ bản, các dịch vụ cơ bản và các drivers cơ bản

in progress 0
Caroline 1 tháng 2021-08-04T20:10:47+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:12:28+00:00

  1.

  a. Bit

  b. Byte

  c. Kilobyte

  f. Megabyte

  e.Gigabyte 

  d. Terabyte 

  2.

  c. Nhấp đúp

  3.

  c. Truy cập vào website http://www.windowsupdate.com

  4.

  e. Hệ điều hành chỉ tải các tập tin hệ thống cơ bản, các dịch vụ cơ bản và các drivers cơ bản

  0
  2021-08-04T20:12:39+00:00

  1

  a

  b

  c

  f

  e

  d

  2

  c

  3

  c

  4

  e

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )