1) sắp xếp dãy số sau thành dãy không tăng a/ 1 3 6 2 7 9 11 b/ 5 8 4 9 8 11 2) biểu diễn thuật toán tìm giá trị nhỏ nhất the

Question

1) sắp xếp dãy số sau thành dãy không tăng
a/ 1 3 6 2 7 9 11
b/ 5 8 4 9 8 11
2) biểu diễn thuật toán tìm giá trị nhỏ nhất theo các bước liệt kê hoặc sơ đồ khối

in progress 0
Charlie 2 năm 2021-07-24T18:14:34+00:00 1 Answers 129 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-24T18:15:34+00:00

    11, 9,7,6,3,2,1
    11,9,8,8,5,4
    1-sap-ep-day-so-sau-thanh-day-khong-tang-a-1-3-6-2-7-9-11-b-5-8-4-9-8-11-2-bieu-dien-thuat-toan

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )