1 số bút nếu xếp thành từng hộp 12 bút , 15 bút hoặc 18 bút thì đều vừa đủ hộp , tính số bút đó biết số bút trong khoảng từ 400 đến 600 bút

Question

1 số bút nếu xếp thành từng hộp 12 bút , 15 bút hoặc 18 bút thì đều vừa đủ hộp , tính số bút đó biết số bút trong khoảng từ 400 đến 600 bút

in progress 0
Liliana 1 năm 2021-11-21T20:52:00+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T20:53:18+00:00

  Đáp án:

  `↓↓`

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số bút cần tìm là `a (a>0; 400<a<600)` (bút)

  Ta có: `a vdots 12, a vdots 15, a vdots 18`

  `=> a in BC(12,15,18)`

  `12=2^2. 3`

  `15=3.5`

  `18=2.3^2`

  `=>` $BCNN(12,15,18)$`=2^2. 3^2.5=180`

  `=> a in B(180)={0; 180; 360; 540; 720; ….}`

  Mà `400<a<600`

  `=> a = 540`

  Vậy số bút đó là `540` (bút)

  0
  2021-11-21T20:53:56+00:00

  Gọi số bút trong hộp là a

  A chia hết cho 12,15,18=>a€BC(12,15,18)

  Ta có:12=2^2.3;15=3.5;18=2.3^2

  BCNN(12,15,18)=2^2.3^2.5=180

  =>BC(12,15,18)=B(180)={0;180;360;540;720;…}

  Mà 400≤a≤600=>a=540

  Vậy có tất cả 540 bút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )