1 số câu tục ngữ có nghĩa giống với câu “người ta là hoa đất”

Question

1 số câu tục ngữ có nghĩa giống với câu “người ta là hoa đất”

in progress 0
aihong 1 tháng 2021-08-31T18:04:43+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T18:06:00+00:00

  – Một mặt người bằng mười mặt của 

  – Người sống đống vàng

  0
  2021-08-31T18:06:13+00:00

  – Một mặt người bằng mười mặt của 

  – Người sống đống vàng

  Người là vàng của là ngãi.

  – Lấy của che thân chứ không lấy thân che của.

  Xin ctlhn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )