1.số gồm 7 trăm triệu, 9 triệu, 3 chục nghìn là; a, 970 030 200 b, 907 030 200 c, 709 030 200 d,790 030 200 2.

Question

1.số gồm 7 trăm triệu, 9 triệu, 3 chục nghìn là;
a, 970 030 200
b, 907 030 200
c, 709 030 200
d,790 030 200
2.

in progress 0
Valerie 3 tuần 2021-11-24T17:51:23+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:52:43+00:00

  Số gồm 7 trăm triệu, 9 triệu, 3 chục nghìn: 709 030 200

  `7` trăm triệu: `700 000 000`

  `9` triệu: `9 000 000`

  `3` chục nghìn: `30 000`

  `→7` trăm triệu, `9` triệu, `3` chục nghìn:

  `700 000 000 + 9 000 000 + 30 000 = 709 030 200`

   

  0
  2021-11-24T17:53:12+00:00

  1.số gồm 7 trăm triệu, 9 triệu, 3 chục nghìn là: 

  709 030 300

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )